ЗАЯВКА НА СЕРТИФІКАЦІЮ

Наш успіх забезпечує постійне поліпшення системи менеджменту Органу з сертифікації систем менеджменту ТОВ «Інститут інформаційних технологій та комунікацій» (надалі – ТОВ «ІІТК») та її результативності.

Орган з сертифікації систем менеджменту акредитований Національним агентством з акредитації України (надалі – НААУ) у відповідності до стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 згідно сфери акредитації здійснює сертифікацію систем менеджменту у відповідності до стандартів ДСТУ EN ISO 9001:2015 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT).

Основною метою сертифікації є забезпечення впевненості усіх сторін, що система менеджменту відповідає  встановленим  вимогам.  Цінність  сертифікації  визначають рівнем  суспільної  впевненості та  довіри,  який  створюється  неупередженим  і  компетентним  оцінюванням  третьою  стороною.

Розуміючи важливість неупередженості під час виконання діяльності з сертифікації згідно сфери акредитації, управління конфліктом інтересів та гарантування об’єктивності діяльності з сертифікації систем менеджменту, найвище керівництво в особі директора ТОВ «ІІТК» заявляє про свою політику в сфері якості яка спрямована на забезпечення суспільної довіри і дотримання принципів, що сприяють довірі діяльності з сертифікації систем менеджменту і належного рівня її організації.

Реалізація цієї політики здійснюється впровадженням системи менеджменту у відповідності до стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017, яка ґрунтується на наступних принципах, що сприяють довірі.

Неупередженість

Орган з сертифікації систем менеджменту управляє можливими конфліктами інтересів та загрозами неупередженості (особиста зацікавленість, самоперевірка, довіра або залякування) тому рішення Органу з сертифікації систем менеджменту ґрунтуються виключно на об’єктивних доказах відповідності (або невідповідності) отриманих Органом з сертифікації систем менеджменту з виключенням впливу на них інших інтересів або сторін.

Компетентність

Персонал, що залучається до процесу сертифікації має належний рівень компетентності, що дозволяє йому вміло застосовувати знання та навички під час діяльності з сертифікації.

Відповідальність

За відповідність вимогам сертифікації несе відповідальність організація-замовник, а не Орган з сертифікації систем менеджменту.

Орган з сертифікації систем менеджменту приймає рішення стосовно сертифікації ґрунтуючись на висновках аудиту (оцінці достатньої кількості об’єктивних доказів).

Відкритість

Інформація про процес аудиту та сертифікації, статус сертифікації (надання, відмови, підтримування, повторної сертифікації, призупинення, поновлення або скасування сертифікації, або розширення чи скорочення сфери сертифікації), а також неконфіденційна інформація про висновки певних аудитів (за скаргами, та ін.) доступна для зацікавлених сторін.

Конфіденційність

Орган з сертифікації систем менеджменту додержується конфіденційності стосовно будь-якої приватної інформації про замовника.

Реагування на скарги

Орган з сертифікації систем менеджменту забезпечує розгляд всіх без винятку скарг у відповідності до встановлених процедур.

Ризик-орієнтований підхід

Орган з сертифікації систем менеджменту приймає до уваги ризики, пов’язані з наданням  компетентної, послідовної та неупередженої сертифікації.

Детальну інформацію Ви можете дізнатися, зателефонувавши в Орган з сертифікації систем менеджменту за телефоном +38(044)377-71-47, +38(097)377-71-47

Адрес електронної пошти: info@iitc.com.ua

Сайт: www.iitc.com.ua

FILE_FOR_DOWNLOAD: Анкета

FILE_FOR_DOWNLOAD: Заявка