ВИКОРИСТАННЯ ЛОГОТИПУ ТА НАЗВИ ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ Й ПОСИЛАННЯ НА СЕРТИФІКАЦІЮ

Орган з сертифікації систем менеджменту ТОВ «ІІТК» дозволяє посилатися  сертифікованим клієнтам  на назву органу з сертифікації, що забезпечує,  серед іншого, простежуваність до органу з сертифікації.  Не допускається неоднозначності в супроводжуючому тексті  щодо того, що саме було сертифіковано і який орган з сертифікації надав  сертифікацію.  

Сертифікований  клієнт може використовувати  інформації щодо сертифікованої  системи менеджменту, що розміщується  на упаковці або у супроводжувальній інформації.  Упаковкою продукції вважається така, що може бути  усунена без розбирання або пошкодження самої продукції.  Супроводжувальною інформацією вважається така, що є доступною  окремо або легко відокремлюється. Друковані етикетки, а також ідентифікаційні  таблички вважаються частиною продукції. Інформація не повинна будь-яким способом натякати,  що продукція, процес або послуга є сертифікованою таким чином. 

Інформація має посилання на: 

а)  визначення  (наприклад, торгова  марка або назва) сертифікованого клієнта;

б)  тип системи менеджменту та застосовний стандарт;

в)  орган з сертифікації, що видав сертифікат.

Сертифікованому клієнту дозволяється посилатися на сертифікацію органом з сертифікації виключно щодо діяльності, охопленої сферою сертифікації. Посилання на  сертифікацію стосовно діяльності, на які клієнта не було сертифіковано є грубим порушенням вимог сертифікації.

Сертифікований клієнт має право використовувати логотип ОС разом зі своїм логотипом або знаком. При цьому логотип ОС не може бути меншим ніж логотип або знак сертифікованого клієнта (в якості виміру застосовується наступний критерій: висота логотипу або знаку сертифікованого клієнта не повинна бути більшою ніж висота логотипу ОС).

Орган з сертифікації систем менеджменту ТОВ «ІІТК» за  допомогою  угод, що мають  юридичну силу, вимагає, щоб сертифікований клієнт:

а)  відповідав  вимогам органу з сертифікації  під час посилання на свій сертифікований статус в засобах комунікації, як наприклад  Інтернет, брошури або реклама або інші документи;

б)  не робив або не допускав оманливих заяв стосовно своєї сертифікації;

в)  не використовував  або не допускав використання  документа щодо сертифікації або будь-якої його частини у спосіб, що вводить в оману;

г)  у разі  скасування  сертифікації,  припиняв використовування  всього рекламного матеріалу, що  містить посилання на сертифікацію, як було визначено органом сертифікації;

д)  вносив зміни у весь рекламний матеріал, якщо сферу сертифікації було скорочено; 

е) не дозволяв, щоб посилання на сертифікацію її системи менеджменту використовувалося для припущення, що орган з сертифікації сертифікує продукцію (включаючи послугу) або процес;

ж)  не натякав на те, що сертифікація стосується діяльності та ділянок, що знаходяться поза сферою сертифікації;

з)  не використовував сертифікацію таким чином, що може дискредитувати орган з сертифікації та/або систему сертифікації або привести до втрати довіри суспільства.

При посиланні на сертифікацію у засобах  масової інформації та у соціальних мережах клієнт повинен виконувати усі положення угоди між  органом сертифікації та клієнтом.

Орган з сертифікації систем менеджменту ТОВ «ІІТК» здійснює  належний контроль  власності і вживає  заходів у разі некоректних  посилань на статус сертифікації  або оманливого застосування сертифікаційних документів.