Сертифікація ISO/IEC 9001

У 1987 році Міжнародна Організація по Стандартизації (International Organization of Standardization (ISO)) розробила серію стандартів ISO 9000. В основі цих стандартів закладені ідеї і положення про управління якістю.

Стандарти ISO 9000 багаторазово переглядалися і модернізувалися. Сертифікація проводиться за стандартом ISO 9001, який містить вимоги до систем управління якістю підприємств.

На сьогоднішній день вийшла п’ята остання версія стандарту EN ISO 9001-2018, яка великою мірою відрізняється від попередніх версій.

В Україні відповідно був прийнятий стандарт ДСТУ EN ISO 9001-2018 «Системи управління якістю. Вимоги », який фактично є перекладеної копією стандарту ISO 9001-2015.

Сертифікацію на відповідність системи менеджменту якості вимогам стандарту ISO 9001 проводять як правило аудиторські компанії (Органи по сертифікації), які акредитовані національними акредитаційними організаціями на відповідність вимогам ISO 17021. В Україні таким національним органом є Національне агентство з акредитації України (НААУ) http: // naau.org.ua

Сертифікат на відповідність вимогам стандарту EN ISO 9001-2018 свідчить про високий рівень підприємства, про випуск підприємством якісної продукції або надання якісних послуг.

З початок стандарт ISO 9001 працював як головний критерій за яким міжнародні компанії оцінювали своїх постачальників. На сьогоднішній день наявність на підприємстві сертифікованої системи менеджменту якості за стандартом ISO 9001 є потужним аргументом у виборі надійних партнерів в бізнесі.

Одним з основних пріоритетів у розвитку промисловості України є підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових ринках, застосування новітніх технологій шляхом побудови і впровадження системи управління якістю на підприємствах і організаціях незалежно від їх величини, форми власності та сфери діяльності.

Процес сертифікації по EN ISO 9001-2018 включає в себе наступні етапи робіт:

Розробка всього пакету документації та впровадження на підприємстві системи менеджменту якості.
Пошук органу сертифікації і укладення договору на проведення сертифікаційного аудиту системи менеджменту якості (СМЯ).
Оплата робіт.

Проведення сертифікаційного аудиту на відповідність СМЯ вимогам стандарту EN ISO 9001-2018.
Оформлення документів і видача сертифіката з реєстрацією його в єдиному реєстрі Органу сертифікації.
Сертифікат видається на 3 роки з щорічним проходженням наглядових аудитів. Після закінчення терміну дії сертифіката проводиться повторна сертифікація або ресертифікація. Вартість виконання сертифікаційних робіт залежить від складності системи управління якістю чи величини підприємства. Вартість розраховується виходячи з кількості нормо-годин необхідних групі аудиторів для проведення сертифікаційного аудиту.

Після проходження сертифікаційного аудиту по ISO 9001-2018 ви отримуєте:

– сертифікат по ДСТУ EN ISO 9001-2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT);

– угода на використання знака сертифікації;

– пакет документів системи менеджменту якості;

– пакет документів сертифікаційного аудиту;

– пакет документів для бухгалтерії (договір, рахунок, акти).

Сертифікат системи менеджменту якості по ISO 9001-2018:

підвищує престиж і авторитет Вашого підприємства;
надає пріоритет при участі в тендерах;
є обов’язковою умовою для отримання деяких ліцензій і атестацій;
дає можливість використовувати знак сертифікації в рекламних цілях або наносити на упаковку продукції;
дає пріоритет при укладенні міжнародних контрактів з іноземними партнерами на поставку товарів або отримання інвестицій.
Сертифікат EN ISO 9001-2018 – потужна зброя в сфері бізнесу.