Акредитацiя НААУ

Досить часто у наших клієнтів, українських компаній, які цікавляться сертифікацією згідно стандартів групи ISO/IEC, виникає запитання:

  • Чи буде, наприклад, сертифікат ISO/IEC 9001, виданий українським органом з сертифікації, визнаватися валідним у Європі чи США, чи будуть наші зарубіжні партнери або клієнти визнавати його?

Відповідь на це питання надаємо нижче:

На сьогодні, НААУ визнано в Європейській кооперації з акредитації (ЕА), в т.ч. за таким напрямком діяльності як акредитація органів з сертифікації систем менеджменту (стандарт ISO/IEC 17021), згідно підписаної Розширеної Угоди НААУ з ЕА 19 квітня 2012 року. ЕА, в свою чергу, є асоціацією національних органів з акредитації Європи, офіційно призначених владою своїх держав на проведення акредитації організацій, які надають послуги з оцінки відповідності, такі як сертифікація, верифікація, інспектування, випробування та калібрування.

Метою існування ЕА є координація та управління інфраструктурою акредитації Європи для того, щоб результати послуг з оцінки відповідності, наданих в одній країні, були визнані в іншій країні без додаткових перевірок, що сприяє розвитку Європейського співтовариства та світової економіки. ЕА офіційно призначено органом для виконання зазначених заходів відповідно до статті 14 Регламенту № 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції від 09 липня 2008 року.

Таким чином, визнання з боку ЕА означає, що діяльність НААУ є повністю еквівалентною діяльності будь-якого іншого національного органу з акредитації – члену ЕА, що суттєво спрощує процедуру виходу на європейський ринок підприємств-клієнтів органів з оцінки відповідності, акредитованих НААУ. Крім того, у вересні 2017 року НААУ та Міжнародний форум з акредитації (надалі – IAF) підписано Угоду про використання знаку IAF MLA, що надає акредитованим органам з сертифікації продукції, персоналу та систем менеджменту можливість використання на своїх документах комбінованого знаку IAF MLA за умови підписання окремої угоди із НААУ.

У квітні 2018 року визнання НААУ було розширене в т.ч. для такої підсфери як «системи менеджменту інформаційної безпеки».
IAF є всесвітньою мережею органів з акредитації та інших організацій, залучених до діяльності з оцінки відповідності.
IAF існує для досягнення наступних глобальних цілей:

  • підтримка та розширення Багатосторонньої угоди про визнання (IAF MLA), між органами з акредитації – членами IAF з метою зменшення ризиків для підприємств та їх клієнтів і забезпечення впевненості щодо сертифікатів, виданих акредитованими органами з оцінки відповідності в будь-якій частині світу;
  • розробка та гармонізація вимог щодо акредитації у всьому світі;
  • просування акредитації як ефективного механізму для забезпечення довіри до товарів та послуг, що є істотною умовою для усунення обмежень для світової торгівлі.

Основним аспектом діяльності IAF є забезпечення того, що органи з акредитації – члени IAF акредитують лише ті органи з оцінки відповідності, що мають необхідну компетентність щодо своєї діяльності. Підписання IAF MLA несе певні переваги не тільки для національного органу з акредитації, але й для національного уряду, регуляторів, бізнесу, виробників та споживачів:

  • Для бізнесу – IAF MLA надає інформацію щодо надійності виробників та постачальників послуг, які пройшли сертифікацію з боку акредитованого ООВ.
  • Для виробників продукції та постачальників послуг – IAF MLA є можливістю відмежувати себе від конкурентів, що виробляють неякісну продукцію та надають неякісні послуги.

Споживачі набувають впевненості в товарах та послугах, які мають знак відповідності або супроводжуються сертифікатом відповідності. IAF MLA забезпечує, що такі товари та послуги відповідають вимогам стандартів щодо якості та безпечності, незалежно від того, де вони були вироблені або надані.

З огляду на те, що Європейська кооперація з акредитації (ЕА) є визнаним з боку IAF регіональним органом співробітництва, документи IAF, використання яких було схвалено відповідними резолюціями Генеральної Асамблеї ЕА, є обов’язковими до впровадження як НААУ, так і ООВ, що отримали акредитацію НААУ.