ПОЛІТИКА ЩОДО НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ

Політика Органу з сертифікації систем менеджменту ТОВ «ІІТК» щодо забезпечення неупередженості полягає у наступному.

Діяльність щодо сертифікації систем менеджменту у Органі з сертифікації систем менеджменту ТОВ «ІІТК» здійснюється неупереджено, управління та структура Органу з сертифікації систем менеджменту направлені на забезпечення неупередженості.

Співробітники Органу з сертифікації систем менеджменту ТОВ «ІІТК» засвідчують своїми підписати, що з метою забезпечення неупередженості:

  1. не пропонують і не надають консалтинг стосовно систем менеджменту сертифікованим замовникам та не проводять внутрішні аудити таким замовникам;
  2. не сертифікують систему менеджменту, стосовно якої виконували внутрішні аудити протягом двох років від дати закінчення внутрішнього аудиту;
  3. не сертифікують систему менеджменту стосовно якої замовник отримав консалтинг або внутрішній аудит, коли взаємозв’язки між консалтинговою організацією та Органом з сертифікації систем менеджменту становлять неприйнятну загрозу неупередженості Органу з сертифікації систем менеджменту (права власності, влада, управління, персонал, ресурси, фінанси, контракти, дослідження ринку і оплата комісійної винагороди з продажів або інше стимулювання для спрямування нових клієнтів, та ін.);
  4. не залучають зовнішні ресурси консалтингової організації з систем менеджменту для здійснення аудитів (це не стосується фізичних осіб, які залучені як аудитори, та мають відповідні угоди з Органом з сертифікації систем менеджменту);
  5. не заявляють, що сертифікація може бути простішою, легшою, швидшою або більш дешевою, якщо використовувалася конкретна консалтингова компанія;
  6. не беруть участь в аудиті або іншій діяльності з сертифікації, якщо діяли в якості керівника, який залучався до консалтингу щодо систем менеджменту замовника, протягом двох років з дати надання консалтингу.

Орган з сертифікації систем менеджменту ТОВ «ІІТК» оцінює свої фінанси та джерела прибутку і, у разі необхідності, демонструє Комітету, що забезпечує неупередженість, що на початку, та в подальшому, комерційний, фінансовий або інший тиск не поставлять під загрозу його неупередженість.

Орган з сертифікації систем менеджменту ТОВ «ІІТК» має процес й процедури щодо визначення, аналізування, оцінювання, розглядання, моніторингу та документування ризиків щодо конфлікту інтересів, що виникають під час провадження сертифікації, охоплюючи будь-які конфлікти, що виникають, на регулярній основі, через його взаємозв’язки. За наявності будь-яких загроз неупередженості, Орган з сертифікації систем менеджменту документує і демонструє, як він усуває або мінімізує такі загрози, а також документує будь-який залишковий ризик. Демонстрування охоплює всі визначені потенційні загрози, незалежно від того, чи вони виникають в межах Органу з сертифікації систем менеджменту або через діяльність інших осіб, органів або організацій. У випадках коли відносини представляють неприпустиму загрозу до неупередженості, сертифікація не надається.

Інформація про ризики щодо конфлікту інтересів доступна для Комітету, що забезпечує неупередженість.