ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРИЗУПИНЕННЯ, СКАСУВАННЯ АБО СКОРОЧЕННЯ СФЕРИ СЕРТИФІКАЦІЇ

Орган з сертифікації систем менеджменту має політику і задокументовані процедури для надання, відмови, підтримування, повторної сертифікації, призупинення, поновлення або скасування сертифікації, або розширення чи скорочення сфери сертифікації, а також конкретизує подальші свої дії приймаючи відповідні документовані рішення.

Орган з сертифікації систем менеджменту призупиняє сертифікацію у випадках, коли, наприклад:

а)   сертифікована система менеджменту клієнта постійно або суттєво не відповідає вимогам сертифікації, зокрема вимогам щодо ефективності системи менеджменту;

б)   сертифікований клієнт не дозволяє проводити наглядові аудити або повторні сертифікаційні аудити з необхідною періодичністю;

в)   сертифікований клієнт добровільно подав прохання щодо призупинення.

Під час призупинення, сертифікація системи менеджменту клієнта є тимчасово недійсною.

Орган з сертифікації систем менеджменту має угоди/договори, що мають юридичну силу, зі своїми клієнтами щоб забезпечити, що у разі призупинення, клієнт утримується від подальшого рекламування своєї сертифікації.

Орган з сертифікації систем менеджменту поновлює призупинену сертифікацію, якщо проблемне питання, результатом якого є призупинення, вирішено. Неспроможність вирішити  проблемне  питання, результатом якого є  призупинення,  в  терміни,  встановлені  органом  з  сертифікації,  має  своїм результатом скасування сертифікації або скорочення сфери сертифікації.

У більшості випадків призупиненню не слід перевищувати 6 місяців.

Орган з сертифікації систем менеджменту скорочує сферу сертифікації клієнта,  щоб виключити частини, які не відповідають вимогам, якщо клієнт постійно або суттєво не відповідає вимогам сертифікації відносно  цих  частин  сфери  сертифікації.  Будь-яке  таке  скорочення узгоджено з вимогами стандарту, що використовується для сертифікації.