ISO 22000 (HACCP)

Стандарт ISO 22000 був прийнятий Міжнародною Організацією по Сертифікації (ISO) в 2005 році. Стандарт являє собою систему управління безпечністю харчових продуктів і включає в себе елементи системи HACCP «Аналіз ризиків і критичних точок контролю» (Hazard Analisys and Critical Control Points).
Система HACCP була розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров’я (World Health Organization, WHO).
В Україні в 2007 році був прийнятий стандарт ДСТУ ISO 22000-2007 «Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якіх ОРГАНІЗАЦІЙ харчових ланцюга », який фактично є перекладеної копією стандарту ISO 22000-2005 (HACCP).
Стандарт ISO 22000 являє собою цілісну систему управління безпечністю харчових продуктів, яка відстежує виготовлення продукту по всій виробничої технологічної лінії.

Система HACCP забезпечує контроль виготовлення харчового продукту на всіх стадіях виробництва від сировини, обладнання, виробництва, зберігання до реалізації готової продукції і відстежує критичні точки технологічного процесу де продукт може стати небезпечним для споживи теля. Вона включає в себе хімічну, механічну та біологічну складові.
Стандарт ISO 22000 (HACCP) застосовується практично у всіх країнах світу виробниками харчової продукції.
Вимоги стандарту ISO 22000 (HACCP) поширюються на виробничі підприємства всьому харчовому ланцюгу, від виробників харчової продукції до виробників сировини, кормів, харчової упаковки, підприємств, які транспортують і зберігають харчову продукцію, а також підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування.
Сьогодні в багатьох зарубіжних країнах є обов’язкові законодавчі вимоги про наявність на підприємстві харчової ланцюга впровадженої та сертифікованої системи управління безпечністю харчових продуктів за ISO 22000 (HACCP). В Україні сертифікація за стандартом ISO 22000 (HACCP) стане обов’язковою найближчим часом.
Сучасний споживач пред’являє виробнику харчових продуктів високі вимоги щодо якості продукції, пакування, зберігання та повинен бать впевнений в її повній безпеці.
Багато торгове мережі в Україні та за кордоном, такі як Ашан, Метро, ​​Сільпо, АТБ та інші, допускають в свою роздрібну мережу тільки продукти сертифікованих виробників по ISO 22000 (HACCP).