Стандарт ДСТУ ISO 22000:2007

Стандарт ДСТУ ISO 22000:2007 встановлює вимоги до системи управління безпечністю харчових продуктів.  Безпечність харчових продуктів пов’язана з контролем небезпечних чинників у харчових продуктах. Оскільки небезпечні чинники харчового продукту можуть з’явитися на будь-якій ланці харчового ланцюга, тому необхідно керувати цими чинниками на кожному етапі. Харчовий продукт можна убезпечити  тільки спільними зусиллями всіх сторін, що беруть участь у харчовому ланцюгу.

Харчовий ланцюг охоплює різноманітні організації, від виробників кормів та первинної продукції до виробників харчових продуктів, операторів з транспортування та зберігання і субпідрядників, і далі до підприємств  роздрібної торгівлі та закладів громадського харчування (разом  із суміжними організаціями, такими як виробники устаткування, пакувальних матеріалів, мийних засобів, добавок та інгредієнтів). Такий ланцюг охоплює також організації з надання послуг з миття та дезінфікування.

Стандарт установлює вимоги до системи управління безпечністю харчових продуктів, яка б гарантувала повну безпечність харчового продукту і поєднує ключові елементи:

  • інтерактивне інформування;
  • системне керування;
  • програми-передумови;
  • принципи

Для аналізування небезпечних чинників  організація визначає стратегію, яку застосовуватиме, щоб забезпечити керування небезпечними чинниками через поєднання Програм- передумов і Плану HACCP.

Стандарт призначений згармонізувати на глобальному рівні вимоги до системи управління безпечністю харчових продуктів для підприємств харчового ланцюга. Він вимагає від організацій виконувати будь-які законодавчі та нормативні вимоги, застосовні до безпечності харчових продуктів, у межах своєї системи управління безпечністю харчових продуктів.