ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО НАГЛЯДАННЯ Й ПІДТРИМУВАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ

Орган з сертифікації систем менеджменту розробляє свою діяльність з нагляду таким чином, щоб репрезентативні ділянки і функції, які охоплені галуззю системи менеджменту, регулярно моніторились та враховувались зміни сертифікованого клієнта і його системи менеджменту.

Діяльність з нагляду передбачає аудити на місці, що оцінюють виконання сертифікованої системи менеджменту клієнта конкретних вимог стандарту, на відповідність якому надано сертифікацію. Інші дії з нагляду можуть охоплювати:

 • запити від Органу з сертифікації систем менеджменту до сертифікованого клієнта щодо аспектів сертифікації;
 • аналізування будь-яких заяв клієнта щодо його дій (наприклад, рекламні матеріали, веб-сайт);
 • запити клієнта щодо надання документів і записів (на паперових або електронних носіях);
 • інші заходи моніторингу роботи сертифікованого клієнта.

Орган з сертифікації систем менеджменту планує  свою  діяльність  щодо  наглядання  таким  чином, щоб на  регулярній основі проводити моніторинг репрезентативних об’єктів і функцій, які охоплені сферою системи менеджменту, а також враховувати зміни у сертифікованого клієнта і його системи менеджменту.

Діяльність щодо наглядання передбачає аудити на місці, під час яких оцінюють дотримання сертифікованою системою менеджменту клієнта встановлених вимог  стандарту, на відповідність якому надано сертифікацію. Інші дії щодо наглядання можуть охоплювати:

 • запити від Органу з сертифікації систем менеджменту до сертифікованого клієнта щодо аспектів сертифікації;
 • аналізування будь-яких  заяв  сертифікованого  клієнта  щодо  його  дій  (наприклад,  рекламних матеріалів, веб-сайту);
 • запити сертифікованому  клієнту  щодо  надання  документів  і  записів  (на  паперових  або електронних носіях);
 • інші заходи моніторингу роботи сертифікованого клієнта.

Наглядові аудити – це аудити на місці, але не обов’язково повні аудити  системи, які повинні плануватися разом з іншими діями щодо наглядання таким  чином, щоб Орган з сертифікації систем менеджменту був  в змозі підтримувати упевненість в тому, що сертифікована система менеджменту  клієнта продовжує відповідати вимогам у періоди між повторними сертифікаційними аудитами. Кожен нагляд на відповідний стандарт системи менеджменту, охоплює:

 • внутрішні аудити і аналізування з боку керівництва;
 • перевіряння дій, ужитих стосовно невідповідностей, що були виявлені під час попереднього аудиту;
 • розглядання скарг;
 • ефективність системи менеджменту відповідно до досягнення сертифікованим клієнтом задач та намічених результатів відповідної(них) системи менеджменту;
 • хід виконання запланованих дій, спрямованих на постійне поліпшування;
 • постійний оперативний контроль,
 • перевіряння будь-яких змін;
 • використовування знаків та/або будь-яких інших посилань на сертифікацію.

Наглядові аудити проводяться щонайменше один раз рік згідно з ліцензійною угодою та договором. Дата першого наглядового аудита, після первинної сертифікації не повинна перебільшувати 12 місяців від останнього дня аудита етапу 2.

Орган з сертифікації систем менеджменту підтримує сертифікацію, базуючись на демонстрації того, що клієнт продовжує задовольняти вимоги стандарту на систему менеджменту. Він може підтримувати сертифікацію клієнта базуючись на позитивному висновку керівника групи аудита без подальшої незалежної перевірки, за умови, що:

 • у разі будь-якої невідповідності або іншої ситуації, яка може призвести до призупинення або скасування сертифікації, Орган з сертифікації систем менеджменту має систему, яка вимагає, щоб керівник групи аудита повідомляв Орган з сертифікації систем менеджменту про необхідність ініціювати перевірку відповідним компетентним персоналом, таким, що не проводив аудит, щоб визначити, чи можна підтримувати сертифікацію;
 • компетентний персонал Органу з сертифікації систем менеджменту моніторить свою діяльність з нагляду, включаючи, моніторинг звітування його аудиторами, щоб підтвердити, чи виконується ефективно діяльність з сертифікації.